Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Dienos pamąstymai
I pradzia1
 


Rytiniai pamąstymai iš Dievo Žodžio

Malonės srovė – 2017-11-17
autorius FrankJėzus sakė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.
Evangelija pagal Joną 7, 37–38


Atpirkimas, kurį mums suteikė Jėzus, yra visa apimantis. Tam priklauso ir mūsų kūnas. Ligos ir silpnybės suburia mus. Išgijimą teikiančios maldos pritraukia mases. Dievas sukūrė gydytojus ir dovanojo mums daugybę gydymo priemonių ir metodų. Viskam yra skirta sava vieta. Jėzus suteikė mums suvokimą, kad protingai elgtumėmės su savimi ir sveikai gyventume. (Klaidas darome visi, tačiau viršum mūsų klaidų stovi VIEŠPATS.)
JIS suteikė mums Šventąją Dvasią, gyvenančią mūsų kūnuose, tad kūnas yra Jos šventovė. Dievas nori šioje šventovėje sukurti dievišką tvarką. Jei tik mes nesame susiję su Jėzumi, JIS negali veikti. Jei mes meldžiamės, garsiai arba tyliai, jei pamaldžiai skaitome Bibliją, jei esame bendrystėje su broliais ir seserimis, JIS gali veikti mūmyse. Tad Dievas sunaikina daug ligų ir išgydo, prieš mums tai pastebint.
JIS suteikė mums dvasią ir šventykla yra Dievo bendruomenė. Ten veikia Šventoji Dvasia. Daug stebuklų įvyko net smarkiai nesimeldžiant, o tiesiog šlovinant VIEŠPATĮ seserų ir brolių bendrystėje. Taip, bendruomenėje Dievas veikia stipriai.
Kai meldžiamės, JIS veikia mus ir mes tampame Dievo galios kanalu. Ta galia gali tekėti iš mūsų kitiems. Galime tiesiogiai užmegzti kontaktą, paliesdamį kitą žmogų, padėję rankas arba tiesiog melsdamiesi. Visada veikia Dievo Dvasia!
Kuo labiau jaučiame Dievą, tuo stipriau JIS gali veikti. Tad yra gerai kiekvieną dieną melstis, tyliai arba garsiai, priklausomai nuo aplinkos (nenoriu, kad žmonės pagalvotų, kad aš beprotis. Todėl tarp žmonių meldžiuosi tyliai).
Kartą vienas vyras susirgo plaučių vėžiu. Po kelių apsvarstymų jis pradėjo važinėti į kitą miestą į pamaldas. Tad jis kiekviena dieną ten lankydavosi ir leido veikti Dievo dvasiai. Po kelių savaičių jis suvokė, kad vėžys įveiktas. Ligą padėjo įveikti bendruomenė su Dievu, be ypatingo šventiko. Jis parvažiavo namo, pasidarė tyrimus ir tikrai nebebuvo jokio vėžio. Aleliuja!

Dėkoju, Jėzau! Tu tikrai manimi rūpiniesi! Taip, noriu matyti Tave kiekvieną dieną ir visada kalbėtis su Tavimi! Tu esi gerasis Išganytojas, gyvojo vandens srovė, Dievas, kuris tikrai mane myli!!


pakuonioparapija.lt
I pradzia1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}