Kasdieniai skaitiniaiIšminties žodžiai 2021.04.16
​​


Perskaityk: Apaštalų darbų 1 - 2
„Aš žinau, VIEŠPATIE, kad ne žmogus sau kelią lemia. Žmogus negali nei pasirinkti gyvenimo kelio, nei savo žingsnius gyvenime pakreipti.“ (Jer 10, 23) 

​Jeremijas tvirtina, kad gyvenimo kelio ir tikro pasitenkinimo savo viduje žmogus neras. Tas kelias driekiasi už mūsų ribų. Manau, kad, jei gyventų mūsų laikais, Jeremijas mums pasakytų du dalykus. Pirma, žinok, kieno valdžioje gyveni. Šimtininkas, turėjęs sergantį tarną, sakė Jėzui: „Juk ir aš, pats būdamas valdinys...“ (Lk 7, 8) Mes visi esame kieno nors valdiniai. Galime būti net savo pačių valdiniai, kur mums diriguotų mūsų ego, tačiau toks kelias veda į mirtį. Kaip tik dėl to Dievas ir davė mums savo Žodį, kad žinotume, kaip leisti Jam mus gelbėti ir išganyti. Šio principo taikymas kasdieniame gyvenime padės mums pamatyti šviesos taką ir eiti juo. O eidami juo, kartu eisime ir didesnės laisvės bei teisumo link. Kitas raginimas, kurį tikėčiausi išgirsti iš Jeremijo lūpų, skambėtų taip: „Žinok, iš kur kyla tau reikalinga jėga. Pripažink, kad ji kyla ne iš tavęs, o iš šaltinio, esančio ne tavyje.“ Pranašas Zacharijas tą pripažino sakydamas: „Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia...“ (Zch 4, 6) Ištekliai, reikalingi Dievo mums numatytiems tikslams įgyvendinti, glūdi ne mumyse, o Šaltinyje, iš kurio žemiškajame gyvenime sėmėsi ir Jėzus, t. y. Šventojoje Dvasioje. Turime būti jautrūs šiai dangiškai Viešniai, kuri gali mus aplankyti, vesti, apšviesti, apvalyti ir pripildyti savo esybe.

​  ​ 
​​​© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos.


​  


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt