Kasdieniai skaitiniai


​Jo kelias geras - 2022.01.24

​​

​Perskaityk: Romiečiams 8 „Kas iš jūsų bijo VIEŠPATIES ir paklūsta jo tarno balsui? Kas gyvena naktyje be šviesos, pasitikėdamas VIEŠPATIES vardu ir neabejodamas savo Dievu?“ (Iz 50, 10) 

​Mes, žmonės, vaikštome amžino netikrumo būsenoje. Vaikščiodami aštriais dabarties, kuri praeina nė nespėta įvardyti, ašmenimis ir stengdamiesi išlaikyti pusiausvyrą, niekada negalime atsipūsti. Mes esame kūriniai, turintys praeitį, kurios negalime nusikratyti, ir ateitį, kurios visiškai negalime suvaldyti. Dabarties sunykimas ir netikrumas pagimdo nerimą. Tačiau visa tai yra žmogiškosios egzistencijos dalis. Kaip gyventi su nerimu, kuris yra neatsiejama egzistencijos dalis? Krikščionis turi pagalbą ir išteklių, neprieinamų kitiems. Pirma, tikintysis pažįsta Tą Vienintelį, kuris nėra ribojamas laiko ar erdvės, suverenų Dievą, kuris sukūrė ribotą mūsų egzistenciją ir valdo kūriniją preciziškiau nei koks maestro kūrinį. Krikščionis pažįsta ateities Kūrėją. Dar krikščionis žino, kad Dievas jaučia palankumą žmogui. Tą Dievas ne kartą parodė per gamtą, suteiktą malonę, gyvenimo apstybę ir Kristaus Kryžių. Jis apreiškė tai savo Sūnaus Jėzaus Kristaus charakteryje. Jo valia mums gera. Kitaip ir būti negali, nes toks Jo būdas. Jis yra meilė. Meilė tau. Tačiau Jo meilę sąlygoja tiesa. Jėzus niekada daug nekalbėjo apie meilę, Jis ją rodė. Jis daug kalbėjo apie tiesą ir teisingą gyvenimo kelią. Dievas iš didelio savo gerumo turi tau paruošęs kelią į ateitį. Ir tas kelias yra geras. Rask tą kelią ir tu savo akimis regėsi Dievo gerumą ir meilę. Jei atmesi Jo kelią ir ieškosi savojo, gyvenimo tuštybė ir nepasitenkinimas spirs tave vadinti Dievą Teisėju. Jei rasi Jo kelią, tu vadinsi Jį Tėvu ir Draugu.         ​
© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. Baigiamosios maldos autorius: R.P.  ​ 

​ 


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt