Kasdieniai skaitiniai
​​
   Atperkantis Kūrėjas - 2021.01.15

Perskaityk: Jono 1, 1-5
„VIEŠPATS amžinai viešpataus. Jis tavo Dievas, Sione, per visas kartas.“ (Ps 146, 10) Psalmėse dažnai persipina dvi temos – Dievas vaizduojamas kaip Atpirkėjas ir Kūrėjas. Senojo Testamento Dievas vaizduojamas ne tik kaip žmonijos, bet ir kaip viso ko Atpirkėjas, nes Jis yra viso ko Kūrėjas. Nėra nieko, ko nebūtų sukūręs Dievas. Jis ne tik visa sukūrė, bet ir visa palaiko. Jis yra vienintelis Dievas, ir visa, kas tik egzistuoja, priklauso nuo Jo. Jis atperka ne ką kitą, o savo kūriniją. Istorija yra ta erdvė ir vieta, kur Jo atpirkimas bus galutinai įgyvendintas. Dievas vienintelis yra Dievas, Jam nėra lygių. Jis neturi konkurentų. Jis yra vienintelis ir Aukščiausiasis, tai reiškia, kad niekas neišsisuks nuo susidūrimo su Juo. Galiausiai Jis valdys, noriu aš to ar ne. Koks tas Dievas, kuris yra Kūrėjas ir Atpirkėjas? 146-oji psalmė kalba apie Jo teisumą ir gerumą. Jam rūpi našlaičiai, prislėgtieji, alkstantys, kaliniai, neregiai, palūžusieji, svetimšaliai ir našlės. Jis myli teisiuosius, o nedorėlių arba neteisiųjų planus sujauks. Dievas yra amžinasis Tiesos sergėtojas. Jis vienas yra Dievas. Ir Jis valdys per amžių amžius. Dievas yra psalmininko ir jo tautos Dievas. Tad nieko nuostabaus, kad giedotojas tiesiog užsimiršta garbindamas ir aukštindamas Viešpatį. Jis gieda apie Dievą, kuris yra be galo geras.

​ ​© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos.


​  


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt