KASDIENIAI SKAITINIAI
 2018.11.22


Viešpaties ranka (I dalis)  

Perskaityk: Psalmės 98, 1-3 „O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje [...] Vienintele atnaša jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams.“ (Hbr 10, 12. 14) Būna akimirkų, kai Dievo tiesos akivaizdoje prarandu amą. Kai iš tiesų supranti, ką reiškia „VIEŠPATIES ranka“, jautiesi sukrėstas. Ar išgelbėjimas negalėjo įvykti vienašališkai, danguje? Ne. Dievui teko nužengti iš aukštybių į mūsų jovalą ir patirti, ką mes patiriame. Jis tapo vienu iš mūsų, kad galėtų mus išpirkti. Ar žinojai, jog Jėzui nereikėjo mirti ant kryžiaus, kad apvalytų raupsuotąjį? Jam nereikėjo mirti ant kryžiaus, kad atvertų neregiui akis. Jis sukūrė tą raupsuotąjį ir tas akis. Jėzus galėjo daryti stebuklus ir Jam dėl to nereikėjo eiti ant kryžiaus. Bet ar žinai, ko Jis negalėjo atlikti be Kryžiaus aukos? Jėzus negalėjo iš žmogaus širdies išgyvendinti savanaudiškumo. Dievas suprato, kad jei neįsikiš ir nieko nepadarys, gyvendamas sau aš tik pasmerksiu save pražūčiai. Išgelbėjimas tapo įmanomas tik Dievui nužengus ir pačiam tapus žmogumi. Išgelbėjimas turėjo įvykti čia, žmonijos istorijoje, kad būtų išspręstos problemos žmogaus širdyje. Šiandien mes galime prisiminti konkrečią vietą ir laiką, kai Kristus mirė, kad galėtume gyventi. Dangus nusižeminęs šlovina Dievą, kuris taip myli. Mes irgi turėtume pulti kniūbsti ir pagarbinti Jį. Jis tapo vienu iš mūsų. Kai matysi Jėzų veidu į veidą, Jis atrodys taip kaip tu. Kai matysi Jėzų, tu galėsi Jį paliesti. Kad atpirkimas taptų įmanomas, Dievas sutiko gimti kaip žmogus ir per visą amžinybę turėti žmogišką prigimtį. Ačiū tau, Jėzau, kad sutikai nužengti į žemę tam, kad išgydytum mus iš nuodėmės ir suteiktumei išgelbėjimą. Garbinu Tave!    
© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. Baigiamosios maldos autorius: R.P.  


​ 


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt