Kasdieniai skaitiniai​ 2020.05.25
​​
Tu man patinki​Perskaityk: Išėjimo 25, 1-9 „Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo Tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik paprašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.“ (Jn 15, 14-16) 

​Dievas myli savo pasaulį ir savo tautą. Jis nori gyventi tarp mūsų. Mes patinkame Jam. Kai pagalvoju, kad patinku Dievui, mano širdis šokteli iš džiaugsmo kitaip, nei tada, kai girdžiu, kad Jis myli mane. Mes taip pripratome prie žodžio „meilė“, kad manome, jog toks Dievo įsipareigojimas. Jis yra meilė, taigi privalo visus mylėti. Bet ar žinojai, kad tu Jam patinki? Galbūt Jam nepatinka, ką tu darai, bet Jį traukia prie tavęs. Santykiuose mes jaučiame didelį skirtumą: ryšys su tais, kuriuos mylime, nes turime mylėti, būna kitoks, nei su tais, kurie mums patinka. Prie tų, kurie man patinka, mane tiesiog traukte traukia. Noriu būti šalia jų, praleisti su jais kuo daugiau laiko. Man norisi su jais bendrauti, puoselėti draugystę. Norisi dalytis gyvenimu ir gilinti ryšį. Toks yra ir Dievas, apie kurį skaitome Šv. Rašte. Jam patinka artintis prie mūsų. Jis ilgisi artimo ryšio. Jozuės knygoje skaitome, kad kaip tik dėl to Dievas panoro gauti sau žemės lopinėlį. Jis nori sklypo, kuris priklausytų Jam. Jam priklauso visa žemė, bet pasaulis Jį atstūmė. Dievas nori turėti savo lopinėlį, kuriame esantys žmonės nukreiptų akis aukštyn ir sakytų: „Mes priklausome Jam. Jis mums patinka. Jis mus sukūrė ir palaiko. Mes esame Jo, o Jis – mūsų. Mums patinka tokia bendrystė.“ Kai tau patinka koks nors asmuo, leidi jam įžengti į savo erdvę. Ar tau patinka Dievas? Ar tavo namai, biuras ar kita darbo vieta priklauso Jam? Ar Jis gali laisvai pakeisti tavo planus ir pakoreguoti darbo grafiką? Jis trokšta, kad pakeltume akis į Jį ir sakytume: „Tu patinki mums! Mes priklausome Tau. Mums patinka tau priklausyti. Šis pasaulio lopinėlis, kuriame gyvename, yra Tavo. Ir mes tuo džiaugiamės.“ Tėve, ačiū, kad Tu nesi man abejingas, bet aš Tau patinku. Padėk man tai suvokti giliau. Padėk atsakyti tuo pačiu ir mylėti Tave labiau. Padėk man leisti Tau įžengti į savo gyvenimą. Pavedu savo gyvenimą ir visą save Tau. Amen. ​© Iš This Day with the Master: 365 Daily Meditations, Dennis F.Kinlaw, Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. Vertė R. Rušinskienė. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. Baigiamosios maldos autorius: R.P.
​ 

​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt