Straipsniai

Vasario 5 d.
Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką

​ EPA nuotrauka „Matydamas tebesitęsiančius konfliktus įvairiose pasaulio šalyse, kviečiu visus tikinčiuosius vasario 23-iąją, pirmosios gavėnios savaitės penktadienį, pasninkauti ir melstis už taiką“, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, po Viešpaties Angelo maldos, kalbėtos kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais maldininkais. „Šią dieną aukosime visų pirma už Kongo Demokratinės Respublikos ir Pietų Sudano gyventojus. Kaip ir kitomis panašiomis progomis, kviečiu prie šios iniciatyvos savais būdais prisijungti brolius ir seseris kitus krikščionis ir kitų tikybų išpažinėjus“. „Mūsų Tėvas danguje visada išklauso savo vaikus, kurie Jo šaukiasi skausmo ir baimės slegiami, „gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas“. Labai karštai raginu, - kalbėjo Pranciškus, - kad ir mes išgristume jų šauksmą ir kiekvienas sąžinėje savęs paklaustume: „kuo aš galiu pasitarnauti taikai?“. Aš tikrai galiu melstis, bet ne tiktai – visi galime sakyti „ne“ smurtui, tiek, kiek nuo mūsų priklauso. Smurtu laimėtos pergalės yra netikros pergalės. Tik darbuodamiesi vardan taikos siekiame visiems gėrio.“

 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt