​​    ​
​Straipsniai

 

Vasario 28 d.  

PRISIKĖLIMO LINK. ADOMO MALDA KUN. ROBERTAS URBONAVIČIUS

John Martin. „Adomas klausosi Visagalio Dievo balso“, 1823–1827. Wikimedia Commons nuotrauka

Atėjus metui apleisti šį pasaulį, pirmasis žmogus Adomas, atgręžęs savo veidą į Rojaus sodo, iš kurio buvo išvarytas, pusę, šitaip kreipėsi į Viešpatį savo Kūrėją: „Mano Tėve ir mano Kūrėjau, Kuris mane, savo vargšą vaiką, Iš žemės dulkių sukūrei Ir vėl liepi grįžti į dulkes, – Pašlovintas būk visur ir visais savo darbais, Kurių nuostabumas pranoksta bet kokį suvokimą. Juk žinai, Šviesybių Tėve, kad menu tas dienas, Kuomet žvelgdamas į save, mačiau Tave, o Tavo spindesyje regėjau savo paties panašumą, Nes sutvėrei mane pagal savo paties Atvaizdą. Dabar regiu tarsi per rūką ir Tavasis spindėjimas manyje Yra apgaubtas tamsios miglos. Juk žinai, Visažini, kad šioje tremties vietoje, buvo dienų Ne viena ir ne dvi, kuomet užmiršdavau, kur buvau ir iš kur išėjau. Toji migla manyje tapdavo neperregima ir viskas dingdavo naktyje. Tačiau primindavai man apie Save, pakviesdavai vėl ir ieškodavau Tavojo Veido. Nepalikai manęs, nors aš palikau Tave, o palikdamas Tave, Pamečiau pats save. ‚Esi dulkė, o maneisi būsiąs dievas‘, – Priešo juokas vis dar, po tiek metų, Skamba mano ausyse, virsdamas mano paties juoku ir maištu prieš Tave. Šį maištą regiu savo vaikuose ir jų vaikaičiuose, Su kiekviena karta vis didesnį ir įžūlesnį. Teisk mane Tėve, pagal savo teisumą – nes tik jame mano išgelbėjimas. Surinkai mano ašaras į savo odmaišius ir mano aimanos Tau yra žinomos. Atsiųsk savo Pasiuntinį iš Sodo, mano gimtinės, nešantį džiugiąja Naujieną, Tariantį: ‚Esi dulkė, bet būsi kaip dievas‘. Guluosi į mirties guolį ramybėje, Nes žinau: yra Tas, kuris apgins mano bylą Ir aš išteisintas būsiu. Mano Tėve ir mano Tvėrėjau, Leisk man atsigauti Tavo Artume ir Tavo Gailestingumas mane tepasiekia. Amen.“ Pelenai, byrantys ant mūsų galvų, Viešpatie, tebūna mums ne kaltinimas, bet vilties ženklas. Esame dulkės, tačiau Savo Sūnuje Tu mus apvelki dieviškumo spindesiu. Buvę prarasti, tampame atnaujinti. Sūnaus Kryžius virsta raktais, mums atveriančiais prarastojo Rojaus vartus.
​​


​ 
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt