​            Skelbimai

                     Būkite nuolat Dievo laiminami visi, apsilankę mūsų parapijos svetainėje!  Kunigas Rimas


(Panoraminė nuotrauka, spausti du kartus)

Pirmadieniais - penktadieniais – 9 val. 

​Šeštadieniais - 10 val.​
​Sekmadieniais - 13 val.​​

Piliuonos koplyčioje Šv. Mišios yra švenčiamos:
​Sekmadieniais – 11 val. ​​
Asmeniniam apsilankymui bažnyčioje kviečiame: 

 Pakuonio bažnyčioje, kiekvieną dieną jums patogiu laiku. ypač sekmadienį. P.S.: išlaikant saugų atstumą... Bažnyčioje rasite ir rankų dezinfekavimosi skystį, kuriuo kviečiame pasinaudoti. 
​​
​​Malda, labai tinkanti šiandien 
​​
MŪSŲ TĖVE, Tu kvieti būti viena kaimene Tavo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jėzus - mūsų Gerasis Ganytojas, kuris guldo mus žaliose pievose, veda prie tyro vandens ir atgaivina mūsų sielas. Padėk mums, kad, sekdami Juo, sugebėtume taip rūpintis kitais, kad visi mumyse pamatytų vienintelio tikrojo Ganytojo meilę – Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, vieno Dievo, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, dabar ir per amžius. Amen.​


Pasibaigia Kalėdų šventės šventimas 

​Su šiandienos Jėzaus Krikšto švente pabaigiama Kalėdų šventė ir pats kalėdinis laikas. Šią šventę šventėme kur kas ramiau, ir paprasčiau, be liturginių apeigų, negalėjome susirinkę švęsti šventinės Eucharistijos. Tai buvo neįprasta, tačiau tokia situacija leido mums asmeniškai pajusti prakartėlės patirtį - tylą. Tai kalėdiška... Dėkojame Viršužiglio ir Pakuonio parapijų aktyvistams, kurie paruošė, papuošė bažnyčias ir pačias prakartėles visiems, asmeniniam aplankymui, pabuvimui prakartėlėje ir pajautimui tylos. Asmeniniu apsilankymu mes visi pajutome kalėdinį ramybės palinkėjimą, ir šventinį džiaugsmą. Ačū Jums, mūsų parapijų aktyvistai! Laisvės gynėjų diena 

Sausio 13 d., trečiadienį, 8 val. 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas bus pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. „Šiemet tradiciniai laužai prie Seimo rūmų, skirti Laisvės gynėjams atminti, neliepsnos. Jie išsiskirstys į mažas liepsneles, kurias kiekvienas įžiebsime savo languose. Taip žinosime, kad esame išvien net ir būdami per atstumą. Tačiau svarbiausia – taip prisiminsime kiekvieną už Lietuvą atiduotą auką. Tegul Laisvės liepsna šiemet šildo Jūsų namus ir saugo Jūsų sveikatą“, – sako Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Tad iškeldami Lietuvos vėliavą ir uždegdami prisiminimo, vienybės su visa mūsų tauta žvakutes, prisiminkime kas, kokie esame dabar, kas ir kokie buvome prieš tris dešimtmečius.   


Baigiant 2020 metus ir pradedant 2021 metus


Kaip ir kiekviena diena pasibaigia, taip ir šie 2020 metai baigiasi... Gruodžio 31 diena, vakaras, 18 val., ir jau ypatingai jaučiasi buvusių metų laiko baigtis. Ši visa diena pilna su apmąstymais apie prabėgusius keistus metus, ir laukiančius naujus žingsnius naujuose metuose.  

​Taip, noriu džiaugtis ir džiaugiuosi, kad labai gražiu skaičiumi (2020) metuose gyvenau, ir gyvenau išskirtiniais, istoriniais metais, apie kuriuos, galėsiu pasakoti po daug metų kitiems, kurie galbūt sakys „kaip Jums gerai buvo...“. Ir dėl to norisi šį vakarą džiaugtis tuo, apie ką ateityje galbūt kiti sakys, kad mums buvo gerai. Galbūt daug sykių sakiau sau ir kitiems, kad iš tikrųjų mums yra gerai ir net per daug gerai, – dabar dar kartą tai noriu pasakyti: taip, man yra gerai, mums yra gerai, visiems yra gerai, ir tai dabar ir ateityje visi žinokime, ir žinokite. 

​Džiaugiuosi su besidžiaugiančiais, liūdžiu su liūdinčiais; kažką darau su darančiais, tinginiauju su tinginiais; galvoju su galvojančiais, kvailioju su kvailiojančiais; juokiuosi su besijuokiančiais, susiraukiu su susiraukusiais. Negalėčiau sakyti, kad man blogai! Juk esu gyvenantis su visokiais žmonėmis – laisvais, gyvenimiškais, žmogiškais, su savo jausmais, savo patirtis turinčiais, su kiekvienu, kuris yra kitoks – žmogus. Ir tikrai, visapusiškai praturtėju. Kitaip neįmanoma... Gyvenant su žmonėmis – yra žmonėjamasi, žmogėjama. Nori ar nenori, žiūrėk, ir paaugai kažkame, žiūrėk, ir pamažėjai... Ir visa tai į naudą man, mums, visiems. 

​Džiaugdamasis buvusiais metais, einu ir visi einame į kitus metus, kuriuose bus susitikimų su žmonėmis dienos, kažko darymo, gerumo ir negerumo laikas; einame visi į kitus metus kartu. Ir sau, ir visiems linkisi, kad kartu būtume. Ir džiaugsmas tai, ir tikras gyvenimas, kuomet esame su žmonėmis. Juk gera su žmonėmis... Atrasti žmogų gyvenime... Gyventi kaip žmogui su žmonėmis, – štai tikslas kitiems, jau 2021 metams! Turėjau minty išvardinti visus, kuriuos esu sutikęs 2020 metais... Ne, nesugebėsiu visko ir visų išvardinti, nes kai kuriuos tik vardais pažįstu, o ir įvykių, susitikimų buvę Dievas tik žino kiek, dauguma nesurašyti darbo knygoj. Tad visiems šį vakarą, besibaigiant 2020 metams, sakau: „dėkoju, džiaugiuosi, atsiprašau, gyvenkime kartu“. 

​Laimingų visiems mums naujų 2021 metų! MALDA UŽ VISAS ŠEIMAS 

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiame už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gerumą skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilę ir gėrį. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 

 Noriu Jus pasveikinti... Tiesiog noriu Jus pasveikinti...
  Sveikindamas, noriu Jums nusišypsoti. Ir šypsodamasis noriu pasakyti, kad kai Jūs šypsotės – tada atrodote nuostabiai, tiesiog gražiau nei įprastai. Šventiškai...
  Sveikindamas, noriu Jums padėkoti, nes kai stengiatės ir darote kažką gražaus ir gero – tada Jūs darote tai, ko nebuvo, darote stebuklus. Tikrai, tada šventiška...
  Sveikindamas, noriu Jums pamojuoti sava ranka, ir priminti, kad kai Jūs sava ranka pamojuojate kitam žmogui, tada Jus pastebi, prisimena ir atpažįsta. Šventė...
 
  Sveikindamas, noriu pasidalinti viskuo, nes kai Jūs dalinatės su kitais žmonėmis, tada būna šventiška diena, tada gimsta Dievas... Tad šventinių, Dievo gimimo žmogumi pajautimo Jums visiems! 
Sveikindamas, noriu palinkėti, kad nebijotume kito žmogaus, nes tada pajuntame koks yra jis, tada suprantame, kad jis tiesiog žmogus kaip aš. Šventinis atradimas...
  Ir tegul šis pajautimas – šventiškumas – bus Tavo! Sveikinu būtent Tave šventose Kalėdose!!!
 
 Jums besišypsantis, dėkojantis, pamojuojantis, nenorintis bijoti, besidalinantis ir Jus sveikinantis Šv. Kalėdų šventėje Pakuonio parapijos klebonas Rimas Pilypaitis
​ 2020 Kalėdos
  

Kaip jau esame informuoti žiniasklaidoje, – Šv. Kalėdų šventėje ir visame kalėdiniame laike negalėsime rinktis liturginiam šventimui (Eucharistijai) bažnyčioje...     
​Kviečiame asmeniniam apsilankymui mūsų namuose – bažnyčioje, aplankyti prakartėlę, rasti sau dovanų po kalėdine eglute, gauti Kalėdinio paštu Jums parašytą laišką, ir savomis mintimis prisiminti kiekvieną mūsų šeimos – Bažnyčios žmogų.    
​Vis dėlto, esame Šventėje, ir švęskime Šventę! Esame kartu! Tai svarbu! Kas yra skubu? Tai neprarasti ramumo ir žmogiškumo savyje... Dar šiandien skubėkime neprarasti ramybės ir kitam žmogui su savo kalbėjimais apie šiandienos karantinus ir virusus neatimti ramybės. Neatimkime ramybės iš kito! Kas yra aktualu? Pasveikinti Tą, dėl Kurio mes viską darėme, ruošėme, puošėme, dėl Kurio dovanas pakavome ir dovanojame, dėl Kurio Gimimo dienos labai daug stengėmės ir esame vienas kitam geresni, – pasveikinkime kiekvienas asmeniškai Jėzų – Dievą, gimusį žmogumi! Ir liūdna dėl to, kad mes esame tokioje situacijoje, pasimetime ir keiksmuose... Liūdna, kad negalėsime visi kartu susirinkę švęsti Šventės!.. Rašykime vieni kitiems laiškus ir žinutes, siųskime vienas kitam jaukumo mintis!   

Kalėdos apkabina mus taip savitai ir jaukiai, kad nori ar nenori 
tai pajunta kiekvienas žmogus.
 
Iš širdies, tarsi saldainis iš popierėlio, išsilukštena patys gražiausi žodžiai, padėka ir palinkėjimai.

Pajuntame, - juk mes esame viens kitam geri...
Teatsiveria visų namų, namelių durys Svečiui...
 
Skubu, svarbu, aktualu, liūdna!!!
 

Kaip jau esame informuoti žiniasklaidoje, nuo gruodžio 16 d. iki sausio 31 d. negalėsime rinktis liturginiam šventimui bažnyčioje... Tad ir kalėdiniui šventimui negalėsime susirinkti...
 Tokia liūdna žinia, viską sujaukianti, pavėluota, nejauki.
 Tačiau esame šventiškame laike ir ruošiamės šventei, ir švęsime šventę, vis tiek esame kartu! Tai svarbu!
 
Kas yra skubu? Tai neprarasti ramumo ir žmogiškumo savyje... Dar šiandien skubėkime neprarasti ramybės ir kitam žmogui su savo kalbėjimais apie šiandienos karantinus ir virusus neatimti ramybės. Jau dabar taip elkimės!
 Kas yra aktualu? Pasveikinti Tą, dėl Kurio mes viską darome, ruošiame, puošiame, dėl Kurio dovanas pakuojame, dėl Kurio Gimimo dienos labai daug stengiamės ir esame vienas kitam geresni, – pasveikinkime kiekvienas asmeniškai Jėzų – Dievą, gimusį žmogumi! 
 
Rašykime vieni kitiems laiškus ir žinutes, siųskime vienas kitam jaukumo mintis!  
Ir liūdna dėl to, kad mes esame tokioje situacijoje, pasimetime ir keiksmuose... Liūdna, kad negalėsime visi kartu susirinkę švęsti Šventės!..
 
 

   “Ca­ri­tas” ak­ci­ja “Gerumas mus vienija” 
​“Ca­ri­tas” vyk­do kasmetinę advento ak­ci­ją „Ge­ru­mas mus vie­ni­ja“ jau 23 metus. 2020 metų akcijoje akcentuojama ATNAUJINTA pagrindinė žinutė - “Visi esame viena šeima”. 
 Akcijos dalyviams, aukotojams, dovanojama žvakutė simbolizuoja mūsų vienybę, solidarumą su vargstančiais, ir viltį, kurios taip reikia šiuo pandemijos laikotarpiu. 
 
Akcija skirta:
Šių metų akcijai skirtos žvakutės yra, kaip visada, rankų darbo. Jas “Caritas” žvakių dirbtuvėse pagamino atskirtį patiriantys žmonės, šiuo metu bandantys grįžti į visuomenę.
   - padėti parapijos bendruomenei sąmoningai išgyventi advento laiką, kaip vieningą tikėjimo ir gyvenimo laiką;
 - ugdyti bendruomenę solidarumui su vargstančiais;
 
- praktiškai liudyti ir vykdyti karitatyvinę tarnystę žmonėms.
- ugdyti aukojimo/dalinimosi kultūrą parapijų bendruomenėse bei visuomenėje;
  

Malda už draugus
1. Tėve, meldžiu Tave, kad palaimintum mano draugus. Prašau, kad iš savo beribės meilės suteiktum jiems reikalingų malonių.
  2. Kur yra skausmas, suteik jiems savo ramybę ir gailestingumą. Kur yra abejonės, padėk jiems atsiduoti į Tavo rankas, nes Tu sugebi padaryti stebuklų per kiekvieną iš mūsų.
  3. Kur yra nuovargis, suteik jiems supratimo, kantrybės ir jėgų, kad iš naujo turėtų jėgų pakelti gyvenimo sunkumus.
 
4. Kur yra dvasinė sausra, prašau jiems malonės pajusti Tavo artumą. Kur yra baimė, parodyk jiems savo meilę bei suteik drąsos keltis ir eiti toliau.
5. Kur yra nuodėmė, padėk mano draugams ją pamatyti ir suteik jėgų nugalėti blogį. Palaimink mano draugus, kad jie nestokotų Tavo malonės.
    6. Gailestingasis Tėve, meldžiu taip pat ir už save. Leisk man būti geru draugu. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Pakuonio “Caritas” pagalba
Kadangi Viršužiglio ir Piliuonos krašte nėra vykdoma “Carito” veikla, prašome ir kviečiame visus kreiptis, atvykti į Pakuonį, Aušros g. 3. 
 “Caritas” Jums pagelbės: 
 
- drabužiais, batais (pvz.: kūdikiams, vaikams, įvairaus amžiaus žmonėms, vyrams ir moterims); daiktais (pvz.: buitiniai, čiužiniai lovoms, neįgaliesiems vežimėliai, vaikams vežimėliai, sėdynės ir pan.).
 - priimame visus tinkamus naudoti daiktus, drabužius, batus, visa, kas gali būti naudinga, reikalinga kitiems žmonėms.
 Atvykite antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10 iki 13 val.
 
Taip pat pasiteiravimui galite skambinti „Caritas“ savanorei Sta­sei Ven­čai­tie­nei, tel.: 8 680 25287 arba kun. Rimui Pilypaičiui, tel.: 8 688 37142.  

 Dalinkimės ištisus metus!
Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems.
 Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks.
 Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​

 Dalinkimės ištisus metus!
​​
 
Gavėnios pasninko vaisiais džiaugiasi viena šeima ir viena mergaitė. Ir dėkoja visiems pasninkavusiems, pasidalinusiems.
 Po Gavėnios pasninko vaisių rinkimo kilo mintis, kad mes ištisus metus turime ir galime dalintis, ir taip padaryti gerą darbą. Pasninkas yra praktika, mokinanti visada gyventi besidalinant ir visada matant šalia kitą, kuriam galiu padėti, ar tiesiog, dėl asmeninių sumetimų, imu ir atimu iš savęs, arba kažką imu ir padarau dėl kito. Visa tai įprasminant - Dievas taip elgiasi. Krikščioniškas požiūris būtent toks.
 Tad bažnyčiose ištisus metus rasite pintinėles, kuriose galėsime palikti visa, kuo norime pasidalinti. Kiekvieną mėnesį visa tai skirsime šeimoms ar žmonėms. Kam skirsti visada pasiūlykite parapijų aktyvui ar klebonui. Tas šeimas ar žmones ir paskelbsime, jei tik jie duos tokį sutikimą.​
​​Dėkojame 
​ Dėkojame visiems aukotojams, kurie aukojate sekmadienio šv. Mišių metu, ar kitu metu remiate savo parapiją ar kunigą. Ačiū Jums!

​​​Ištisus metus esame kartu: susirenkame švęsti sekmadienio Eucharistijos ir visų kitų šventinių dienų šventimuose būname kartu, visomis džiugiomis ir skaudžiomis dienomis kartu būname maldoje ir susitelkime. Už šį bendrumą ir vienumą dėkojame Jums visiems! Vis labiau pasijuntame viena šeima, pripratę vieni prie kitų, net neįsivaizduojame kitokio gyvenimo... Džiaugiamės, ir dėkojame visiems Jums! Ačiū visiems bendradarbiams, dovanojantiems savą laiką, jėgas, mintis, taip pat ir savus pinigus. Viskas yra mūsų gyvenimui, mums visiems. Tad ir toliau eikime bendrumo ir vienybės viskame keliu! 
 
​Dėkojame visiems, kurie paskyrėte ar dar paskirsite savo bažnyčiai 2 % GPM. Ačiū!
​​
 
​EUCHARISTIJA (praktiniai patarimai)
​ 

​Pats kilniausias sakramentas yra Švenčiausioji Eucharistija, kurioje yra pats Viešpats Kristus, joje aukojamas ir priimamas, ir kuria nuolatos gyvena ir auga Bažnyčia. Eucharistinė auka, Viešpaties mirties ir prisikėlimo atminimas, kurioje per amžius pratęsiama kryžiaus Auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus Kūnas, yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė. Kiti sakramentai ir visi bažnytiniai apaštalavimo darbai yra susiję su Švenčiausiąja Eucharistija ir į ją nukreipti (kan. 897). 
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI TĖVAI, NORINTYS, KAD JŲ VAIKAI GALĖTŲ DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE
 
​Kad galima būtų teikti Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (kan. 913). 
​Todėl tėvai arba juos pakeičiantys globėjai, privalo pasirūpinti, kad protinį suvokimą pasiekę vaikai būtų tinkamai parengti priimti pirmajai Komunijai, o tuo pačiu patys nusiteikti kartu su savo vaikais dalyvauti pasirengimo procese.

​Šiam sakramentui rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir bent 10 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia.
 ​ 
Norintys užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėvai rugsėjo mėn. turėtų kreiptis savo parapijos kleboną.

​Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės tikslas – padėti tėvams jų vaikui pažinti Dievą ir žengti pirmus savarankiškus žingsnius tikėjimo kelyje. Labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime. ​
KĄ TURĖTŲ ŽINOTI NORINTYS DALYVAUTI EUCHARISTIJOJE

​Suaugusieji, norintys priimti Šv. Komuniją, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kleboną ir dalyvauti pasirengimo programoje, kuri vykdoma Kauno katechetikos centre.

  • ​ ​Eucharistiją (Komuniją) Mišių metu privalo priimti kiekvienas tikintis asmuo. * Jei dėl kokių nors priežasčių (pvz. tikintis asmuo gyvena santuokoje be Bažnyčios palaiminimo) negalima priimti Eucharistijos, būtina primti dvasinę Komuniją, tai yra sužadinti dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti vienam Dievui žinomu būdu jį aplankyti. 
  • ​ Katalikų Bažnyčioje pakrikštytieji įpareigojami sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti Mišiose, nebent tam sutrukdytų svarbi priežastis (pvz., liga, ligonio ar neįgalaus žmogaus priežiūra, ar kitos tikros priežastys). Sekmadienio Mišių pareigą galima atlikti Mišiose dalyvaujant ne tik sekmadienio ar iškilmės dieną, bet ir jos išvakarėse (pvz., šeštadienio vakare), jei švenčiama Eucharistija minint rytdienos šventę. 
  • ​ Bažnyčia tikintiesiems labai pataria priimti Šv. Komuniją kiekvieną kartą, kai tik jie dalyvauja Šv. Mišių aukoje. Kiekvienas, kuris priima Eucharistiją, turi būti malonės būklėje (sąžinėje jaustis nepadarius jokios sunkios nuodėmės). Jei žmogus padaręs bent vieną sunkią nuodėmę, prieš priimdamas Eucharistiją, turi atlikti Išpažintį (švęsti Sutaikinimo sakramentą). 
  • ​Priimant Eucharistiją tikinčiajam svarbu maldingai nusiteikti, susikaupti, pilnai, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišiose (įdėmiai klausytis Šv. Rašto skaitinių, homilijos, atsakinėti į kreipinius, giedoti, kartu su dalyvaujančiais atlikti reikiamus liturginius veiksmus). 
  • ​ Priėmus Eucharistiją reikia skirti laiko maldai, pabendrauti su Jėzumi. Tai padaryti galima tyloje, mintimis, giedant drauge su bendruomene bei savais žodžiais ar maldyno maldomis.
Kvietimas, prašymas 
Reikalinga malda už savo artimus žmones. Tai galima padaryti bet kada.
  • San­tuo­kos ir Krikš­to sak­ra­men­tams už­si­re­gist­ruo­ti kvie­čia­me prieš 3 mė­ne­sius iki San­tuo­kos ar Krikš­to die­nos. San­tuo­kos sak­ra­men­tui yra ren­gia­mi pa­si­ruo­ši­mo kur­sai Šei­mos cen­tre. Jie su­tuok­ti­niams yra pri­va­lo­mi.
  • Dė­ko­ja­me vi­siems, pa­sky­ru­siems sa­vo 2% gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokes­čio da­lį Vir­šu­žig­lio ar Pa­kuo­nio pa­ra­pi­jų iš­lai­ky­mui.

    Mes vi­suo­ti­nė­je mal­do­je vis pri­si­me­na­me ge­ra­da­rius, bū­tent Jus.
​“Parapija” ir “pakuonioparapija.lt” 
​​
Kviečiame visus – ​​norinčius ir galinčius, 
 ​​prisidėti prie šio leidinio ir mūsų parapijų bendros interneto svetainės kūrybos. Leidinys “Parapija” nėra labai talpus, tačiau internetinė svetainė tikrai kur kas talpesnė mūsų mintims, straipsniams, skelbimams, nuotraukoms ir kt. informacijai. Turime labai platų skaitytojų ratą, todėl ir jauniems, ir vyresniems žmonėms galime pasiūlyti tai, kas naudinga, gražu, prasminga. Kurkime kartu tai, kas pasitarnauja visiems.
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt