​​
Pakuonio, Piliuonos ir Viršužiglio parapijos

                     Lai Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta.                                                                                 

MALDA, SUSIDURIANT SU KORONAVIRUSO IŠŠŪKIU


Kardinolų Angelo Bagnasco ir Jeano-Claude Hollericho SJ siūloma malda susiduriant su koronaviruso iššūkiu Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš meilės mums Tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų gydytoją, pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieškodami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo, išgelbėk mus nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gydytojams, slaugytojams ir savanroiams, dovanok amžinąjį gyvenimą mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk mus nuo viso pikto. To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus! Vilniaus arkivyskupijos informacija
​​

Panašios reklamos

Kunigas - Rimas Pilypaitis


​tel. 8 319 43323, ​mob. 8 688 37142 ​el. p. rimas.pilypaitis@gmail.com

Zakristijonas - Vidas Balčiūnasmob. 8 641 27572 ​

Internetinės svetainės admin. - Algimantas Juozapavičius ​

mob. 8 682 19030 el. p. algimantasjuoz@gmail.com

Baž­ny­čios ir šar­vo­ji­mo pa­tal­pų tvar­ky­to­ja - Sta­sė Ven­čai­tie­nė

mob. 8 680 25287 ​

Var­go­ni­nin­kė - Vir­gi­ni­ja Ga­li­nie­nė


mob. 8 616 54877

Vargonininkas - Vytautas Mažliakas


mob. 8 681 62584
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt