Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio

 


  JIS yra mano išmintis – 2019.05.22 
autorius Frank Lauermann 

​Mano tauta sunaikinama, nes jai stinga pažinimo Ozėjo 4, 6 Dievas atsiskaito su savo kunigais: jie yra egoistai, kurie kuria savo pačių doktrinas. Jie neleidžia žmonėms Jo pažinti. Jie penisi žmonių sąskaita. Jie iškreipia tiesą, ir kas neteisinga tampa teisinga, nuodėmė tampa normalu. Jie meluoja. Jie nepažįsta Dievo. Jie mano, kad dėl to, jog mokėsi, yra viršiau kitų ir gali juos valdyti. Jie nepažįsta nei Dievo galios, nei Dievo kaip asmens. Sunkūs kaltinimai, kuriuos Dievas meta Izraelio kunigams. Bet tai yra ir šiandien. Nuodėmė vadinama normalia. Daugelis kunigų ir pastorių nepažįsta Jėzaus asmeniškai ir neturi santykio su Juo. Kiti galvoja apie savo reputaciją ir pinigus. Kai kurie mėgsta valdyti kitus žmones... Visa tai egzistuoja ir šiandien. Todėl mes, krikščionys, turėtume būti labai budrūs ir tikrinti savo ganytojus, ar jie yra mūsų piemenys, kuriuos pašaukė Jėzus, o ne tik tie, kurie kažką studijavo. Tauta žūva, nes nepažįsta nei Dievo, nei Jo valios savo gyvenimui. Ir mes, krikščionys, einame iš kelio, jei susikoncentruojame į tam tikras sąvokas, struktūras ar išskirtines Biblijos interpretacijas. Mums reikia Kristaus pažinimo! Turime ieškoti Jo veido! Mums reikia šio asmeninio ryšio su Jėzumi, kad JIS parodytų, koks yra Dievas, koks yra kelias į dangų, kaip turime gyventi ir dar tūkstantį kitų gyvenimo klausimų. JIS yra Dievo išmintis. Kas Jį pažįsta, pažįsta Dievą. Mums reikia Jėzaus, Gerojo Ganytojo, kad JIS mus įspėtų apie netinkamus kelius. Mums reikia Jo apsaugos nuo klaidingų mokymų. Mums reikia saugumo Jame, ramybės, kuri apgaubia, džiaugsmo, esančio Jo akivaizdoje – mums būtinai Jo reikia, kad gyventume. Ačiū, Jėzau! Tu esi nuostabus! Tavyje randu viską, ko man reikia. Malonu būti Tavo akivaizdoje, žvelgti į Tave, su Tavimi kalbėtis ir matyti Tavo ranką mano gyvenime. Tu esi mano Gerasis Ganytojas!!!

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt