Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio

 


Neturiu sidabro, bet… – 2018.11.21 autorius Frank 

​Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Apaštalų darbų 3, 6 Dievas galėjo mus palaiminti daugybe aukso, sidabro, pinigų ir turtų. Bet taip nepadarė. Nes JIS žino, kad daugeliui iš mūsų tai būtų didelė pagunda. Kiti iškilūs Dievo Karalystės vyrai pasidavė pinigų pagundai ir išmainė savo Dievą – jie vis dar kalba apie Jėzų ir dažnai vis dar yra patepti, tačiau jų širdis susaistyta pinigų ir prabangos. Dievas nori mus apsaugoti nuo šios pagundos, nes daugelis negalės jai pasipriešinti. Patarlių 30, 8–9 autorius meldžiasi: „Neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik man kasdienės duonos, kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau: „Kas yra tas VIEŠPATS?“ – arba, būdamas skurde, nevogčiau ir nepaniekinčiau savo Dievo vardo.“ Išmintinga malda! Žmogus žino, kad Dievas jį aprūpina viskuo, kas yra būtina, ir taip pat saugo nuo pasididžiavimo ir godumo nuodėmių. Yra labai mažai krikščionių, kurie gali tvarkyti daug pinigų ir kuriems Dievas gali patikėti dar daugiau. Jie gali todėl, kad tapo abejingi pinigams ir prabangai. Jie turi kitą lobį – Jėzų Kristų! Jis yra jų Viešpats ir prieš Jį viskas nublanksta; jie nori, ko nori Jis, ir myli, ką JIS myli. Kaip ramu taip gyventi! Petras ir Jonas dalijasi tuo, ką turi. Jie turi Dievo dvasią, kuri juos daro turtingus. Jie palaiko ryšį su Viešpačiu ir žino, kad JIS nori išgydyti. Taigi jie užtikrintai taria paralyžiuotajam: „Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ Į jo galūnes iškart atėjo jėga, jis pašoko, galėjo stovėti ir vaikščioti. Jis šokinėjo aplink ir šlovino Dievą. Žmonės buvo labai nustebinti, nes jie pažinojo paralyžiuotąjį. Ši Dievo jėga gyvena mumyse, krikščionyse. Kai meldžiamės, ji išlaisvinama. Turėtume melstis labiau įsitikinę! Mūsų Dievas visada girdi mūsų užtarimą. Jis mėgsta gydyti, palaiminti, daryti gera! Ši Dievo jėga mums vertingesnė nei visas pasaulio auksas. Mes norime likti švarūs ir tyri, kad Jis gyventų mumyse! Norime nuolat su Juo palaikyti ryšį, nes be Jo nieko negalime padaryti! Norime labiau išugdyti tikėjimą, kad Dievas galėtų veikti per mūsų maldą! JIS yra Tas, kuris mus taip myli! Ačiū, Jėzau, kad Tu mumyse gyveni ir nori su mumis kalbėtis. Tu nori visada būti su mumis. Tavo jėga nori veikti mumyse ir daryti stebuklus. Dėkoju už ramybę, džiaugsmą ir pasitikėjimą, kuriuos teiki!
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​pakuonioparapija.lt

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt