Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio


2020.05.26

Galingesnis 
​autorius Frank Lauermann
Argi iš galingojo galima atimti grobį? Ar belaisvius galima išgelbėti iš galiūno? Izaijo 49, 24 Taip, galima! Kadangi Jėzus nutiesė kelią į dangų, tu gali būti laisvas! Jis nutiesė kelią į laisvę – ir tau, ir man! Kaip gerai!!! Jėzus yra galingesnis už galiūną, Jis stipresnis už stipruolį. Kartais mums atrodo, kad blogis triumfuoja, šaiposi iš gėrio ir tėškia jį į purvą. Kai skaitau naujienas, atrodo, iškart apsiniaukia. Beveik nėra gerų naujienų, jokių gerų tendencijų, jokios tikros vilties. Atrodo, viskas ritasi žemyn. Mums svarbu išlaikyti tikėjimą. Mes turime tvirtai į jį įsikibti ir paskelbti Jėzaus pergalę, taip pat ir mūsų pačių gyvenime. JIS nėra kurčias, bet labai, labai arti. JIS nori padėti, paguosti, suteikti stiprybės ir mus apsaugoti. Štai kodėl norime intensyviau melstis, rimčiau skaityti Jo žodį ir neleisti pavogti mūsų tikėjimo. Šiandien pasirodė žinia, kad prieš 14 dienų pamaldose užsikrėtė daugiau nei šimtas žmonių. Mes, krikščionys, nesame apsaugoti nuo priešo išpuolių! Bet mes turime Jėzų, kuris mus per viską perveda. Jei priešas į mus šaudo, galime apsisaugoti po Jo krauju. JIS yra galiūnas, stipresnis už virusą, stipresnis už bet kokią priklausomybę ir mirtį. Mūsų tikėjimas dabar yra išbandomas ir mes turime treniruotis, kad sustiprėtume. Greitai (arba pamažu) viskas surimtės. Drungnas tikėjimas neatlaikys laiko išbandymų. Covid yra tik pradžia, mažos pratybos mums paruošti. Dėl ko plaka mano širdis? Ar esu tvirtai Jame įsišaknijęs? Ar esu viena su Juo? JIS yra Gelbėtojas ir Atpirkėjas, kuris perveda mane per visus sunkumus. Aleliuja! Ačiū, Jėzau, Tu esi čia! Tu stovi šalia manęs. Tavyje randu apsaugą, paguodą, naujos stiprybės, vilties ir ramybės. O Viešpatie, taip gera būti Tavyje saugiam!!!
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt