Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio

 


Nuostabus charakteris! – 2018.05.18 autorius Frank 

​Tave mylintieji tebūna kaip saulė, tekanti savo jėgoje. Teisėjų knyga 5, 31 Kokį nuostabų pažadą šią dieną Dievas mums paruošė! Turėtume būti kaip saulė, tekanti savo jėgoje. Deja, kai kurie žmonės baiminasi krikščionių, kadangi šie elgiasi taip, kaip Jėzus niekuomet nesielgė. Jie viską, viską žino geriau. Jie viską kritikuoja. Jie pastebi patį mažiausią plauką sriuboje. Jie turi itin aštrų liežuvį. Prisidengę dvasiniu rūpesčiu, gerove ir paslaptimis, jie viską pasakoja kitaip. Jie visuomet tiksliai žino, kur kokia Biblijos eilutė yra parašyta, ir kokia Biblijos eilutė yra tinkamiausia būtent šiai situacijai. Jie teisia ir smerkia, kritikuoja ir skundžiasi. Jie dirba "dvasinį darbą", kurį turėtų dirbti kiti, ir dirba su krikščionimis, kurie taip pat yra užsiėmę tooooookiais svarbiais reikalais. Ne, tikrai nesidžiaugia niekas, kuomet toks krikščionis pasirodo! Mes turėtume bei norėtume būti tokie kaip Jėzus. JIS niekuomet nieko nekritikavo, anei nusikaltėlių, nei lengvabūdžių mergelių. Tik fariziejus, kurie vis "stambėdavo". JIS buvo toks žmogus, šalia kurio visi jautėsi priimti. Marija mielai sėdėjo prie JO kojų ir įdėmiai JO klausėsi. Jonas pasilenkė prie Jėzaus pečių, nes JIS jį itin mylėjo. Visą dieną Jėzus gydė žmones, buvo jų likimų dalimi, patraukė nuo jų blogį ir suteikė žmonėms apsaugą nuo pamaldžių, dievobaimingų veiklų. Kuris gi nenorėtų būti toks kaip Jėzus? Kuris nenorėtų skinti tokių Dvasios vaisių, apie kokius rašoma Laiške Galatams 5, 22? Vaisiai auga tiesiog mums esant JAME. Dirbant, vakarais ir rytais, savaitgaliais, būnant kartu su vaikais, vairuojant automobilį: Visada išlikti pokalbyje ir santykyje su JUO. Mes turime savo ramybės laiką, turime maldos laiką, bet visą dieną mes kalbamės su JUO ir leidžiame kalbėti JAM. Tada JO charakteris ir nuspalvina mus, ir mes tampame pačiais draugiškiausiais, mieliausiais žmonėmis žemėje! Mylėdami JĮ bei nuolat nešiodamiesi JĮ savo širdyje, tampame vis panašesni į JĮ! Tuomet žmonės aplinkui džiaugiasi, o kai mus pamato, jie pagalvoja: O, saulė užtekėjo! Tikrai, Viešpatie, aš myliu Tave! Noriu tapti toks, koks esi TU! Kantrus, draugiškas, išgirstantis, priimantis, esantis dalimi, gailestingas ir mylintis; - visai toks kaip Tu! Viešpatie, atleisk, kartais vis dar prasiskverbia tas senasis Aš. Kaip gerai, jog Tu manyje gyveni bei įgyvendini Savąjį Žodį!!


​​​​​​​​​​​​​​pakuonioparapija.lt


 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt