Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio

 


Patenkintas – 2019.01.22 
autorius Frank Lauermann 

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Laiškas žydams 13, 5 Gan stipri varomoji jėga pas mus yra pavydas ir "noras-turėti". Dievas ne visuomet yra prieš, bet mes kartais lipam per savo valią visomis jėgomis, o kartais ir nešvariais triukais. Visi turi automobilį, tik aš neturiu jokio... Taip kyla pavydas. Jeigu niekas neturėtų automobilio, man taip pat jo nereikėtų. (Vis dėlto, dažnai yra prasminga turėti automobilį). Viskas priklauso tik nuo mūsų požiūrio: Ar esu pavydus? Ar man būtina kažką turėti? Ar galiu laukti, ar Dievas man tai duos? Ar įgyvendinsiu savo teisę? Dievas mielai norėtų, kad pritaikytume savo talentus ir įgytume profesiją. JIS norėtų, jog mes gerai gyventume. JAM patinka, kuomet kovojame dėl teisių ir teisingumo (Dovydas taip pat tai darė). JIS nenori, kad mes viską paliktume savieigai. (Kai Abraomo sūnėną Lotą norėjo vesti į vergiją, Abraomas ir jo tarnai pabalnojo arklius ir išlaisvino jį su ginklo jėga; tai nebuvo pasyvus Dievo atidavimas). JIS norėtų, jog būtume aktyvūs, pasitelkę bendruomenę, eitume pirmyn. Bet JIS nenorėtų, jog pavydas ir godumas/reikalavimai užvaldytų mūsų širdį. Kodėl tiek daug žmonių nori dirbti užsienyje? Jeigu Dievas būtų norėjęs, kad jie ten gyventų, jie būtų ten ir gimę. Jeigu nebegali čia gyventi, galbūt gali išvykti, bet tik tuomet, jei Dievas aiškiai tai pasako. Yra tiek daug nepasitenkinimo, taip pat ir tarp krikščionių. Tai apkartina gyvenimą ir tampi paniuręs. Kažkaip mes ne iki galo suvokiame, ką tai reiškia, jog Dievas visuose dalykuose norėtų mumis pasirūpinti. Kažkaip tvyro jausmas, jog Dievas mus pamiršo arba apleido. Būtų kur kas geriau, jeigu jau nuo rytojaus pradėtume dėkoti. Kažkas naudoja laikrodį, kuris skamba kas 5 ar 10 minučių. Ir tuomet turi už kažką padėkoti Dievui, nes kitaip atidėsi ir užmirši. Panašus "dėkingumo laikrodis" mums būtų būtent tai, ko reikia! Mūsų gyrius ir padėka pajudina Dievo ranką. JIS taip mielai rūpinasi Savo vaikais! Bet kai jie patys savimi rūpinasi, kaip JAM dar tai daryti? Būkit patenkinti, būkit dėkingi, būkit džiaugsmingi! - taip kalba Dievo žodis. Nes JIS rūpinasi mumis. Aleluja! Tikrai, Jėzau, Tu visuomet manimi gerai pasirūpini. Kai pats to norėdavau, dažnai neišeidavo nieko gero ir būdavau nepatenkintas bei piktas. Tau tai pavyksta kur kas geriau! Dėkoju, jog taip labai manimi rūpiniesi! Tikrai, pasitikiu Tavimi ir trokštu eiti Tavuoju keliu. 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt