Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio
                                   Mano geras draugas – 2021.02.01
autorius Frank Lauermann
Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais … lig pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų 1,8 Jėzus pažįsta mus. JIS žino, kad esame tik silpni žmonės. Todėl Jis nori mus apginkluoti savo Šventąja Dvasia. Jėzus apibūdina Dvasią kaip asmenį taip: Pagalbininkas, Guodėjas, Gynėjas, Dievas, kuris primena, Tiesa ir Jėga. Vaisiai, kuriuos Šventoji Dvasia augina mūsų širdyje, yra išvardinti laiške Galatams 5,22: ramybė, džiaugsmas, kantrybė, romumas, meilė, nuolankumas… Dovanos, kurias teikia Šventoji Dvasia, yra paminėtos, pvz. 1 Korintiečiams 12: išmintis, autoritetingas mokymas, gailestingumo darbai, skirtingos kalbos, pažinimo žodis, ligonių gydymas, pranašavimas, tarnavimas, vadovavimas, visokia pagalba ir kt. Apie šias dovanas daug diskutuojama ir atsiranda net ginčai tarp krikščionių. Yra parašyta daug knygų, svarstant visus „už“ ir „prieš“. Jėzus nori, kad mes kiekvienas asmeniškai pažintume Šventąją Dvasią ir patys įgytume teisingą supratimą apie šį Asmenį. Dvasia juk yra trečiasis Trejybės Asmuo. Jėzus nori, kad savo Pagalbininką, Gynėją ir Guodėją mes pažintume asmeniškai! JIS yra Dievo jėga mūsų gyvenime!! Ačiū, Jėzau, už Tavo Šventąją Dvasią! Man nereikia Jos bijoti, nes tai Tavo Dvasia! Prašau, pripildyk mane šiandien Savo Dvasia: Dvasia paguodos ir pagalbos, paramos ir jėgos. Man reikia Tavo Dvasios!

 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt