Rytiniai pamąstymai iš Dievo žodžio

 


Ugnies krikštas – 2019.07.23 autorius Frank Lauermann 

​Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, – aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Evangelija pagal Matą 3, 11 Jei tinkamai pažvelgsime į šią eilutę, pamatysime joje daug sprogmenų. Jonas buvo didis Dievo pamokslininkas ir tarnas. Jėzus buvo daug daug didesnis. Jonas mums daug davė, bet Jėzus – kur kas daugiau. Bijau, kad daugelis pasiliko prie Jono. Jie mėgsta ritualus, mielai klausosi pamokslų, žvelgia į Jėzų, aukos avinėlį. Tačiau tiek Jonas, tiek Jėzus nuolat priminė, kad yra kai kas daugiau: ugnies krikštas, pagalba, paguoda, Dvasios vaisiai ir dovanos... Ar mes tai apskritai vertiname? Neseniai perskaičiau seną knygą, įrodančią, kad Bažnyčios istorijoje ir visose bažnyčiose visuomet buvo ženklų, stebuklų ir veikė Dvasia. Dabartiniai judėjimai nėra nauji, jie visada egzistavo. Ženklai ir stebuklai visada buvo daromi Jėzaus vardu ir lygiai taip pat vyksta dabar. Išgydymai, kaip ir kiti stebuklai, vyksta per maldą Jėzaus vardu – kaip ir visais laikais. Matau save ir visą nuvargusią krikščionybę. Ko mums trūksta? Trūksta ugnies! Štai kodėl mano malda šiandien skamba taip: Viešpatie Jėzau, aš noriu daugiau Tavo Dvasios!!! Lai ji įsiskverbia į mane ir užvaldo. Aš pavargau nuo šio varginančio gyvenimo. Noriu daugiau! Viešpatie, štai aš, pripildyk mane savo gyvybės ir Dvasios ugnies! Panaudok mane, kaip Tu manai, kad geriausia! Taip, aš priklausau Tau, Tu esi mano Viešpats. AMEN.  


 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt