​​
Pakuonio, Piliuonos ir Viršužiglio parapijos

      Velykų šventės išsiskleidimas... Jėzus prisikėlė!!! Tikrai prisikėlė!!!               Lai Jūsų džiaugsmui nieko netrūksta.                                                                                 

​​Pirmiausia, labai džiaugiamės, galėdami dar artimiau ir turiningiau kartu bendrauti ir eiti tikėjimo keliu. Tikime, kad ši svetainė padės mums visiems kartu ieškoti Dievo ir kartu su Juo eiti. Dažnai mažai atrandame laiko ilgesniam pabendravimui ar pasigilinimui rūpimais klausimais, mintimis... Na, bet savo namuose prisėdus prie kompiuterio, atsivertus šios svetainės puslapį, tam tikrai galime atrasti keletą minučių laiko. Aišku, tikrai neskatiname apsiriboti vien tik laiko leidimu prie kompiuterio! Už viską tikriau ir prasmingiau yra gyvas bendravimas, pokalbis matant ir jaučiant. Ši internetinė terpė mums visiems bus daugiau informacinė, dvasingumo krislelių atradimo vieta. Taip pat, – tai yra galimybė rašyti patiems, kartu kurti, dalintis visu tuo, kas mums yra svarbu, kuo gyvename, ką mylime, kokias tikėjimo ar dvasinio gyvenimo patirtis patiriame. Todėl visi esame šios internetinės svetainės kūrėjai ir bendrakūrėjai. Būkime kartu! ​

MALDA, SUSIDURIANT SU KORONAVIRUSO IŠŠŪKIU


Kardinolų Angelo Bagnasco ir Jeano-Claude Hollericho SJ siūloma malda susiduriant su koronaviruso iššūkiu Visagali gailestingasis Dieve, mūsų Tėve, pasaulio Kūrėjau, iš meilės mums Tu siuntei savo Sūnų į pasaulį kaip mūsų sielų ir kūnų gydytoją, pažvelk į savo vaikus, kurie daugelyje Europos ir pasaulio regionų šiuo sunkiu sumaišties ir nerimo metu gręžiasi į Tave ieškodami stiprybės, išgelbėjimo ir kančių palengvinimo, išgelbėk mus nuo ligos ir baimės, išgydyk mūsų ligonius, paguosk mūsų šeimas, suteik išminties tiems, kurie mus valdo, suteik jėgų ir atlygink gydytojams, slaugytojams ir savanroiams, dovanok amžinąjį gyvenimą mirusiesiems. Neapleisk mūsų šią išbandymų valandą, bet išgelbėk mus nuo viso pikto. To prašome Tave, kuris su Sūnumi ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Marija, sveikatos ir vilties Motina, melski už mus! Vilniaus arkivyskupijos informacija
​​

Panašios reklamos

Kunigas - Rimas Pilypaitis


​tel. 8 319 43323, ​mob. 8 688 37142 ​el. p. rimas.pilypaitis@gmail.com

Zakristijonas - Vidas Balčiūnasmob. 8 641 27572 ​

Internetinės svetainės admin. - Algimantas Juozapavičius ​

mob. 8 682 19030 el. p. algimantasjuoz@gmail.com

Baž­ny­čios ir šar­vo­ji­mo pa­tal­pų tvar­ky­to­ja - Sta­sė Ven­čai­tie­nė

mob. 8 680 25287 ​

Var­go­ni­nin­kė - Vir­gi­ni­ja Ga­li­nie­nė


mob. 8 616 54877

Vargonininkas - Vytautas Mažliakas


mob. 8 681 62584
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt