Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Straipsniai
Dėmesio!!! Daugiau straipsnių rasite paspaudus facebook įkonėlę.
____________________________________________________
Vladislovas_palaimintas.jpgPranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo
Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto Lenkijoje – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.
Palaimintasis Vladislovas gimė Gielniovo mieste apie 1440 metus. Jo tėvai buvo neturtingi miestiečiai. Žinoma tik tai, kad palaimintojo Vladislovo tėvo vardas buvo Petras. Krikšto metu palaimintasis Vladislovas pakrikštytas dvigubu Martino Jono vardu. Gielniovo mieste Vladislovas baigė parapijos mokyklą, kurioje mokėsi ...>>
>
 
Niekada_nesuteiksiu_malones.jpgPopiežius Pranciškus apie pedofiliją: „Pripažintam kaltu niekada nesuteiksiu malonės“
Vidurio kelias – neįmanomas: kunigai ir vienuoliai, pripažinti kaltais dėl pedofilijos, niekada nesulauks popiežiaus Pranciškaus malonės. Kodėl? „Paprasčiausiai todėl, kad žmogus, kuris taip elgiasi, vyras ar moteris, yra ligonis. Tai liga. Šiandien jis gailisi, stengiasi taisytis, bet po poros metų atkrenta. Turim aiškiai sau pasakyti, jog tai – liga.“...>>>
 
Patys_valdysimes.jpgKoks buvo dvasininkų vaidmuo, Lietuvos nepriklausomybei auštant?
Irena Petraitienė
Minint 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos šimtąsias metines, iškyla būrio lietuvių kunigų panoraminis paveikslas: laikysena, ryžtas ir, Žemaičių vyskupui Pranciškui Karevičiui siunčiant, aktyvi krikščioniška socialinė pozicija....>>>
 
Kraujo_stebuklas.pngPasikartojo kankinio šv. Januarijaus kraujo stebuklas
Antradienį, rugsėjo 19 d., pasikartojo šv. Januarijaus kraujo gumulo suskystėjimas. Tradiciškai stebuklas pasikartoja kasmet tris kartus: rugsėjo 19 d., kai Bažnyčios liturgija mini šv. Benevento vyskupą ir kankinį Januarijų, pirmojo gegužės sekmadienio išvakarėse ir gruodžio 16 d. Istoriškai stebuklas kartojasi periodiškai nuo XIV šimtmečio pabaigos, nors ampulių su krauju...>>>
 
Kas_mane_lydi.jpgKas mane lydi?
Su kuo aš esu pasaulio įvairovėje? Kokia mano vieta? Ar sugebu pasirinkti teisingai? Su kuo išeinu į gyvenimo kelią? Kas mane lydi? Kartais didžiausioje pasaulio erzelynėje pasijuntu lyg būčiau viena. Bet tai tik akimirkos pojūtis. Mano tikėjimas mane nuramina. Viena mintis apie Dievą – ir jau turiu palydėtoją, turiu tikslą. Mano pasirinkimas tikėti yra kartu ir šauksmas Dievui, ...>>>
 
Tikejimo_krize.jpgMarco Tasca OFM Conv.: „Tikėjimo krizė neaplenkia ir mūsų bendruomenių“
Rugpjūčio 27-ąją buvo pašventintas Lietuvos pranciškonams konventualams grąžintas istorinis vienuolyno pastatas. Didelė šventė ne tik visai katalikų bendruomenei. Ta proga Vilniuje lankėsi ir ordino generolas Marco Tasca, paliudydamas įvykio svarbą visai pranciškonų šeimai. Ordino vadovas, ...>>>
 
asaulyje_ir_taika.jpgŠiluvoje malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką
Lietuvos vyskupų kvietimu Šiluvoje melstasi ir už taikų gyvenimą dabartinius pasaulio neramumus patikint Marijos Taikos Karalienės užtarimui. Popietę Šiluvoje sutikti Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vadovaujami XV tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno bemaž 700 dalyvių, kurie be to, ...>>>
 
zz.jpgKun. dr. Nerijus Vyšniauskas: „Rašiau, kad ir ateistui būtų aišku“
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės) paskatino susitikti su Kavarsko Šv. Jono Krikšytojo parapijos klebonu kun. dr. Nerijumi Vyšniausku, Romoje, Popiežiškajame saleziečių universitete, apgynusiu dogminės teologijos disertaciją „Šiluvos šventovė – istoriniai, teologiniai ir pastoraciniai aspektai“. Tai antras nuo 1926 m. Kauno arkivyskupijos kunigas ne tik Romoje, bet apskritai užsienyje įgijęs daktaro laipsnį....>>>
 
Apie_sazine.jpgApie sąžinės viršenybę
Enzo Bianchi
Sąžinė yra Dievo balsas žmoguje, sukurtame pagal jo paveikslą ir panašumą (plg. Pr 1, 26–27), capax boni et capax mali. Kiekvienam žmogui galutinis mąstymo, kalbėjimo ir veiklos kriterijus kyla iš sąžinės. O kas jeigu sąžinė yra klaidinga?...>>>
 
Jei_aukojamies_kitiems.jpgPopiežius: Jei aukojamės kitiems – mūsų gyvenimas vaisingas
Viešpats mus ragina nebijoti kryžiaus, nevengti aukos; kaip Kristus savo kryžiaus auka mums padovanojo išganymą, taip ir mes turime aukotis brolių labui. Taip popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangeliją, vidudienį iš Vatikano Apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje Viešpaties Angelo maldai susirinkusius tikinčiuosius....>>>
 
Tai_kas_vaikui_nesiseka.jpgEdukologė apie būrelius: klystame investuodami į tai, kas vaikui nesiseka
Prasidėjus mokslo metams, tėvams dažnai kyla klausimas, kur jų vaikai galėtų įdomiai ir prasmingai leisti laiką po pamokų. Patarimais apie vaikų popamokinę veiklą dalijasi edukologė Austėja Landsbergienė. Svarbiausia, pasak edukologės, yra neperlenkti lazdos ir atsižvelgti į vaiko norus, o ne į savo neišsipildžiusias svajones....>>>3
 
Lietuvos_globejos_metai.jpgRugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. ...>>>
 
Paletyvine_slauga.jpgPaliatyvinė slauga – tai meilės, žmoniškumo aktas kito atžvilgiu
Rugpjūčio 24 d. Romoje vyko seminaras apie nepagydomai sergančio žmogaus slaugymą, kurį surengė Popiežiškoji gyvybės akademija, vienijanti paliatyvinės slaugos vystymo ekspertus iš viso pasaulio. Šio susitikimo tikslas – ištirti kliūtis, kurios trukdo slaugant nepagydomai sergantį ligonį taikyti ...>>
>
 
Tik_pakiles_nuo_sofos.jpgTik pakilęs nuo sofos gali patirti sau nepriklausymo jausmą
Emilija Karčevska
Beveik prieš metus grįžau iš nuostabaus nuotykio, tarsi paties Dievo siųsto, kvietusio ir, kas svarbiausia, jame manęs neapleidusio. Misijoje Kirgizijoje lydėję atradimai nesibaigė grįžus namo, tačiau, tik praėjus keliems mėnesiams, atradau didžiausią joje slypėjusią paslaptį, atsakiau į svarbiausią klausimą. ...>>>
 
z_2.jpgPranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius
Šventasis Liudvikas IX gimė ir buvo pakrikštytas 1214 m. balandžio 25 d. Puasi, Prancūzijoje. Žmogiškuoju ir krikščioniškuoju Liudviko auklėjimu rūpinosi jo pamaldi mama Blanka. Ji ugdė sūnų pasiaukojančiam gyvenimui. Todėl valdydamas karalius Liudvikas IX siekė dvasinės ir žemiškos savo žmonių ...>>>
 
Liko_metai.pngLiko metai iki Pasaulinio šeimų susitikimo Dubline
Airijoje, likus lygiai metams, pradėtas atgalinis skaičiavimas iki Pasaulinio šeimų suvažiavimo Dubline pradžios 2018 metų rugpjūčio 21 d. ir pristatyta pasirengimo programa. Pirmadienį Airijos vyskupijų atstovai iš visų 26 diecezijų dalyvavo susitikime su Pasaulinio šeimų suvažiavimo rengėjais Airijos katalikų Nacionalinėje Knocko Marijos šventovėje, rytinėje Airijoje. Susitikime, ...>>>
 
Eiti_i_vienuolyna.jpgLaiškai jaunai merginai, nenorinčiai nei tekėti, nei eiti į vienuolyną
Knyga „Kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti" – tėvo Teofano laiškai savo dvasios dukrai, jaunai merginai, kuri nenori tekėti, bet į vienuolyną eiti taip pat nėra nusiteikusi. Tai pati garsiausia tokio pobūdžio šv. Teofano Atsiskyrėlio knyga – laiškų apie dvasinį gyvenimą rinkinys, kuriame teoriniai klausimai persipina su praktiniais tėvo Teofano patarimais. Šventasis nuoširdžiai apmąsto adresatei kylančias problemas ir ...>>>
 
Reikia_Jurgi_aplankyti.jpgReikia arkivyskupą Jurgį aplankyti...
Buvo 1962-ųjų liepos 1-oji. Toli iki arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos. Byla vos vos prasidėjusi. Nenuostabu, kad svečias nesusigaudė ir paklausė: O kur? – Marijampolėj jo kūnas palaidotas, – atsakė arkivyskupas Teofilius. Ir tęsė: Buvo toks stebuklas. Kada arkivyskupo kūnas dar buvo po bazilika (Kauno arkikatedra; aut. past.), viena moteris beveik visai buvo nusipjovusi pirštą ...>>>
 
Teisumo_diplomatija.jpgKard. P. Parolin: Tiltų tiesimo diplomatija
Ambasadorius Daniele Mancini ir tėvas Antionio Spadaro pakvietė mane kalbėti kartu su ministru pirmininku Paolo Gentiloniu, ir man teko didžiulis malonumas priimti šį jų kvietimą. Džiaugiuosi galėdamas būti vienu iš dviejų balsų, kalbančių šiame renginyje, pavadintame daug pasakančiu pavadinimu ...>>
>
 
Kriksto_vienybe.jpgKrikšto vienybė
Kai prieš 57 metus keturi jėzuitai kalbėjosi su kandidatu, vienas privalomų klausimų buvo apie sveikatą, pvz., ar kas šeimoje sirgo džiova. „Taip, – atsakiau, – mūsų senelis mirė nuo džiovos 20 metų prieš man išvystant pasaulį.“ Tas senelis, Rudolfas Lichtenšteinas, 1900–1918 m. buvo evangelikų liuteronų kunigas Panevėžyje. Vienintelis 1790–1795 m. įsteigtos parapijos...>>>
 
Apie_prisukama_apelsina.jpgApie žmogų, laisvę, prigimtinę nuodėmę ir prisukamą apelsiną
Taip, nepaneigsi – kūrinyje itin atvirai kalbama apie šeštajame dešimtmetyje Didžiosios Britanijos miestuose išaugusią paauglių gaujų smurto problemą. Tačiau kaltinti autorių smurto propagavimu gali tik labai seklios minties skaitytojas, toks, kuris, anot paties A.Burgesso, yra įsitikinęs, kad kiekvienas vaikas, pažiūrėjęs „Piterį Peną“ užsimanys skraidyti,...>>>
 
z_1.jpgKuklūs, bet iškalbingi šv. Klaros raštai
XIII a. moteris iš turtingos Asyžiuje gyvenusios aristokratų šeimos nepakluso tėvo valiai ištekėti, pabėgo iš namų ir tapo vienuole. Privilegijuotą pasaulietinį gyvenimą ji iškeitė į šv. Pranciškaus pasiūlytą neturtą ir paprastumą. Tai šv. Klara – pirmoji moteris Bažnyčios istorijoje, parašiusi vienuolijos regulą ir pateikusi ją popiežiui tvirtinti. Popiežius emeritas Benediktas XVI yra rašęs,...>>>

Į viršų

 
 
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}