Marija3.jpg
"Kad Jūsų džiaugsmui nieko netrūktų "            Pakuonio - Piliuonos - Viršužiglio parapija
 
LT
Straipsniai
Įpradžią 9
 
 

Spalio 10 d.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

kankiniai.jpg

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

1227 m. Danielius, Kalabrijos provincijolas Italijoje, ir šeši jo palydovai, broliai Angelas, Samuelis, Donulas, Leonas, Hugolinas ir Nikolas, gavę generalinio ministro palaiminimą, išvyko į Afriką skelbti Evangelijos musulmonams. Išsilaipinę Seutoje, jie pasiryžo pamokslauti šiame dideliame mieste. Prieš įžengdami į miestą, iš krikščionių pirklių jie sužinojo, kad išleistas griežtas nurodymas visiems krikščionims įeiti į miestą. Broliai pranciškonai suprato, kad jų sumanymas reiškia didžiulį pavojų, todėl iškart jam pasiruošė.

Jie atliko išpažintį, priėmė Šventąją Komuniją ir likusią dienos dalį praleido melsdamiesi. Vakare, atmindami, ką Viešpats padarė mokiniams prieš kentėdamas, jie nuplovė vienas kitam kojas. Kitą rytą jie įžengė į miestą ir pradėjo skelbti Evangeliją minioms gatvėse ir viešosiose vietose, išpažindami, kad išganymas įmanomas tik per Jėzų. Miestas subruzdo, o drąsieji broliai buvo įmesti į kalėjimą. Iš ten jie parašė apylinkėse apsistojusiems krikščionių pirkliams:

„Šlovė Dievui, Gailestingumo Tėvui, kuris palaiko mus visokiame varge! Mūsų Viešpats įsakė: „eikite ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“. Jis taip pat sakė: „tarnas ne didesnis už Šeimininką; Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios“. Įkvėpti šių žodžių mes, neverti ir neturtingi Jėzaus Kristaus tarnai, palikome namus ir atvykome į šią šalį skelbti Dievo šlovės ir sielų išganymo. Ir nepaisant to, kad mums teks kentėti, patiriame didelę paguodą iš Dievo ir tikimės, kad jis maloniai priims mūsų gyvenimų auką. Jam visa garbė ir šlovė per amžius“.

Po savaitės broliai buvo verčiami atsisakyti savo tikėjimo į Kristų pirmiausiai pažadais, o vėliau grasinimais. Visi jie išliko tvirti ir išpažino Kristų, todėl buvo nukirsdinti. Kankinių palaikai vėliau nugabenti į Ispaniją, kur per jų užtarimą įvyko daugelis stebuklų. Popiežius Leonas X paskelbė juos šventaisiais 1516 m.pakuonioparapija.lt


Įpradžią9
.................................................................................................................................................................
 
 
 
 

facebook.jpg
 

Angelas.png
 
Vatikano_radijas.gif
 
katalikai.jpg
 
bernardinai.gif
 
baznycios_zinios.jpg

Artuma.jpg
 
katekizmas.jpg
 
klauskkunigo.jpg
 
kataliku_pasaulio_leidiniai_logo_300x150_1.png
 
Kauno_mariu_regioninis_parkas.jpg
 
 {nomultithumb}